پد و پل عینک

پد و پل عینک
انتخاب فریمی که به خوبی بر روی بینی سوار شود اهمیت زیادی دارد زیرا پل بینی نود درصد از وزن عینک را تحمل می کند مهمترین عامل در این ارتباط میزان سطح تماس پل با پوست می باشد زیرا اغلب مشاهده می شود که محل تماس پل با پوست دچار قرمزی و پرخونی می شود قسمت دماغه ی فریم را می توان هم از پلاستیک و هم از فلز ساخت ; ولی معمولاً، آن را از جنس خود فریم می سازند. به خاطر گوناگونی اشکال بینی، دماغه هم به طور گوناگون و از هردو جنس یافت می شود. فریمهای پلاستیکی را به شکلی می سازند که قسمت دماغه ی آن، مستقیماً بر روی دماغه ی بینی قرار گیرد. از آنجا که تنظیم نمودن این بخش از فریم بسیار مشکل است، انتخاب فریمی که به خوبی بر روی بینی قرار گیرد، بسیار مهم می باشد. تنظیم دماغه در مواردی که جنس دماغه از پلاستیک های خاص همچون نایلون، الیاف کربن و پلی آمید باشد،امکان پذیر نیست. وقتی وزن عینک بر روی ناحیه وسیع تری از سطح تماس پل و بینی پهن شود یا به عبارت دیگر سطح تماس پل و بینی بیشتر باشد ، استفاده از آن عینک راحت تر خواهد بود و بر عکس اگر وزن عینک بر روی ناحیه کمتری از سطح بینی گسترده شود یک فشار متمرکز بر آن ناحیه وارد می شود بطوریکه می تواند منجر به درد و ناراحتی شود.


نوع زین اسبی (saddle):

 • وزن عینک را بر روی طرفین بینی و همینطور راس بینی توزیع می کند
 • وزن عینک را بر روی طرفین بینی و همینطور راس بینی توزیع می کند
 • امکان فیت آن برای پلهای بینی چاق و پهن وجود دارد
 • پائین آوردن فریم بر روی صورت را امکان پذیر می سازد

دماغه زینی

دماغه نیمه زینی

پل سوراخ کلیدی (key-hole bridge)

 • وزن عینک را بر روی طرفین بینی توزیع می کند
 • برای بینی های دراز و باریک مناسب است
 • امکان بالاتر آمدن فریم بر روی صورت را فراهم می کند
 • فشار را از روی راس بینی افراد حساس ، در این ناحیه بر می دارد

پدهای قابل تنظیم (adjustable nose pads)

 • برای همه ی انواع پل بینی مناسب است
 • وزن فریم را تنها بر روی پد ها توزیع می کند
 • حداکثر انعطاف پذیری را دارد
 • حداکثر انعطاف پذیری را دارداندازه و نوع پدها ، همچنین جنس ماده سازنده آنها را براحتی می توان تعویض نمود
آخرین محصولات دیده شده


بستن فرم