نحوه نگهداری عینک

نحوه نگهداری عینک

قبل از تنظیم عینکتان در نظر داشته باشید عینک هایی با فریم تیتانیوم ، تیتانیون حافظه دار ، پلاستیک حافظه دار و آلمینیوم قابلیت تنظیم یا ایجاد تغییر ندارند .

چگونه عینک آفتابی خود را تنظیم کنیم؟

اگر عینکتان به سمت نوک بینی سرازیر میشود:

فریم های پلاستکی و کائوچو: قاب عینک را به مدت 30 ثانیه زیر آب داغ بگیرید تا کمی نرم شود . سپس دسته یا پل عینک را به سمت داخل فشار دهید تا تنگ تر شده و بهتر روی صورت بنشیند .
فریم های فلزی : با استفاده از انگشت شست ، پد های عینک را به سمت یکدیگر فشار دهید تا نزدیک تر شده و فاصله میان آنها کمتر شود . به همین ترتیب در همان بخش بالایی بینی ، ثابت می مانند .

اگر عینکتان باعث اذیت شدن و درد گرفتن بینی میشود:

فریم های پلاستکی و کائوچو : با استفاده از انگشت شست ، پدهای عینک را به سمت بیرون فشار دهید تا دورتر و فاصله میان آنها بیشتر شده و بهتر روی بینی قرار بگیرد .
فریم های فلزی : قاب عینک را به مدت 30 ثانیه زیر آب داغ بگیرید تا کمی نرم شود . سپس دسته یا پل عینک را به سمت بیرون فشار دهید تا بازتر شده و پل آن موجب اذیت شدن بینی نشود .

اگر یک لنز عینک بالاتر یا پایین تر است:

وقتی لنز سمت چپ بالا تر از سمت راست است : دسته سمت راست عینک را پایین تر یا بالا تر بکشید تا به درستی و کاملا صاف روی گوش قرار بگیرد .
اگر لنز سمت چپ پایین تر از راست است ، دسته سمت چپ عینک را پایین تر یا دسته سمت راست را بالاتر بکشید تا به درستی روی گوش قرار بگیرد .

اگر یکی از لنزهای عینک دورتر یا بیرون تر از دیگری است:

1- اگر شیشه سمت چپ عینک بیرون تر از حالت نرمال است ، دسته سمت چپ را به سمت بیرون یا دسته سمت راست را از قسمت اتصال دسته به بدنه عینک به سمت داخل بکشید .

2- اگر شیشه سمت راست عینک دورتر است ، دسته سمت راست را به سمت داخل بکشید یا دسته سمت چپ را کمی به بیرون خم کنید.
1- اگر شیشه سمت چپ عینک دورتر است ، دسته سمت چپ را به سمت داخل بکشید یا دسته سمت راست را کمی به سمت بیرون خم کنید .

2- اگر شیشه سمت راست عینک بیرون تر از حالت نرمال است ، دسته سمت راست را به سمت بیرون یا دسته سمت چپ را از قسمت اتصال دسته به بدنه عینک به سمت داخل بکشید
آخرین محصولات دیده شده


بستن فرم