جوایز آی-کلاب

امتیاز شما: 0
گروه:
برند:
سطح کاربری:
امتیاز آی-کلاب شما از خرید محصول در 365 روز گذشته 0 بوده و شما در سطح پایه هستید فاصله شما تا سطح برنزی 100 امتیاز است. مزایا سطوح کاربری

تعویض 5 باتری از ساعت های خریداری شده با 60% تخفیف

اعتبار تا ۱۴۰۴/۱/۱
30
امتیاز

تعویض3 باتری از ساعت های خریداری شده با 100% تخفیف

اعتبار تا ۱۴۰۴/۱/۱
50
امتیاز

تعویض 5 باتری ازساعت های خریداری شده با 100% تخفیف

اعتبار تا ۱۴۰۴/۱/۱
70
امتیاز

تعویض 1 بار شیشه از ساعت های خریداری شده با 60%

اعتبار تا ۱۴۰۴/۱/۱
0
امتیاز

تعویض 1 بار شیشه از ساعت های خریداری شده با 100%

اعتبار تا ۱۴۰۴/۱/۱
0
امتیاز

تعویض 1 بار شیشه از ساعت های خریداری شده با 100%

اعتبار تا ۱۴۰۴/۱/۱
0
امتیاز

خرید 1 بند چرمی از برند هایتون(بدون قفل پروانه ای)

اعتبار تا ۱۴۰۴/۱/۱
20
امتیاز

خرید 1 بند چرمی از برند هایتون(بدون قفل پروانه ای)

اعتبار تا ۱۴۰۴/۱/۱
30
امتیاز

خرید 1 بند چرمی از برند هایتون(بدون قفل پروانه ای)

اعتبار تا ۱۴۰۴/۱/۱
50
امتیاز

تعمیرموتور 1 ساعت مچی ازمحصولات خریداری شده با 50%

اعتبار تا ۱۴۰۴/۱/۱
70
امتیاز

اقساط بدون سود و ضامن ایران تایمر تا سقف 40 میلیون

اعتبار تا ۱۴۰۴/۱/۱
0
امتیاز

اقساط بدون سود و ضامن ایران تایمر تا سقف 50 میلیون

اعتبار تا ۱۴۰۴/۱/۱
0
امتیاز

گزینه انتخاب بین 3 محصول برای تمامی محصولات

اعتبار تا ۱۴۰۴/۱/۱
50
امتیاز

5% تخفیف بیشتر روی همه محصولات تا سقف 5 میلیون

اعتبار تا ۱۴۰۴/۱/۱
50
امتیاز

5% تخفیف بیشتر روی همه محصولات تا سقف 10 میلیون

اعتبار تا ۱۴۰۴/۱/۱
70
امتیاز

5% تخفیف بیشتر روی همه محصولات تا سقف 20 میلیون

اعتبار تا ۱۴۰۴/۱/۱
100
امتیاز
آخرین محصولات دیده شده


بستن فرم

امتیاز مورد نیاز:50 اعتبار تا:۱۴۰۱/۱/۳۱

با دریافت جایزه، امتیاز کسر شده قابل بازگشت نیست.
روشهای دریافت امتیاز kKJ45KJDS